Porady mieszkaniowe

Jak wygląda darowizna dla dziecka na zakup mieszkania?

Sfinansowanie zakupu mieszkania to obecnie duże wyzwanie – rosnące ceny nieruchomości sprawiają, że młode osoby muszą sięgać po kredyt, aby móc pozwolić sobie na niezależność. Z pomocą mogą przyjść rodzice, którzy podarują dzieciom pieniądze na zakup nieruchomości. Należy jednak dopełnić pewnych formalności, tak aby darowizna okazała się skuteczna i nie budziła wątpliwości natury prawnej.

Darowizna na zakup mieszkania

Darowizna na zakup mieszkania to nic innego, jak pieniądze, które rodzice dają swoim dzieciom, aby te mogły zakupić nieruchomość na użytek własny. Jest to najprostszy sposób, by wspomóc swoje dziecko i zapewnić mu dobry start. Rodzic może oczywiście sfinansować zakup mieszkania we własnym zakresie, lecz z prawnego punktu widzenia nieruchomość staje się wtedy jego własnością. Jeśli natomiast ma być to własność dziecka, niezbędna okazuje się darowizna dla dziecka na zakup mieszkania. Powodem jest fakt, iż w przeciwnym razie urząd skarbowy może zainteresować się, skąd pociecha wzięła środki na nabycie nieruchomości.

Czy trzeba zgłaszać darowiznę?

Darowizna od rodziców na zakup mieszkania podlega szczególnym regulacjom. Wiele zależy tutaj od kwoty, jaka zostanie przekazana na rzecz pociechy. Jeśli nie przekracza ona 9.637 zł bądź 9.637 zł od obojga rodziców, nie trzeba jej nigdzie zgłaszać. Niemniej jednak zgłoszenie darowizny od rodziców jest konieczne w przypadku otrzymania na rachunek bankowy większej sumy. Zgłoszenia należy dokonać we właściwym urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Dodatkowo należy do niego dołączyć umowę darowizny bądź potwierdzenie przelewu bankowego. Obdarowany ma na to 6 miesięcy od momentu otrzymania darowizny – rodzice nie muszą więc składać w urzędzie żadnych dokumentów, jest to powinność dzieci. Niewywiązanie się z obowiązku będzie skutkowało koniecznością odprowadzenia podatku na zasadach ogólnych.

Jaki jest podatek od kupna mieszkania?

Podatek od kupna mieszkania z rynku wtórnego wynosi obecnie 2% wartości nieruchomości. Odprowadza go notariusz, dlatego nabywca nie musi dopełniać żadnych formalności we własnym zakresie. W przypadku zakupu mieszkania na kredyt, nabywca ma obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 0,1% wartości hipoteki – obowiązek ten wiąże się właśnie z faktem ustanowienia hipoteki. 

Podatek od kupna mieszkania – jak uniknąć?

Podatek od zakupu mieszkania może w znaczący sposób obciążać nabywcę. Podatek od kupna mieszkania – jak uniknąć konieczności jego zapłaty? Otóż obecnie nie ma możliwości, aby podatek PCC nie został nałożony. W niektórych przypadkach istnieje obowiązek zapłaty podatku VAT zamiast PCC, jednak w dalszym ciągu nabywca zostaje obciążony dodatkowymi kosztami. Nie płaci podatku tylko osoba, która nabywa mieszkanie od spółdzielni, mieszkanie komunalne bądź w oparciu o przepisy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Niemniej jednak i tu jest sporo nieścisłości w kontekście konieczności zapłaty podatku.

Czy darowiznę dla dziecka można odliczyć od podatku?

Wiadomo już, kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu oraz kiedy taki obowiązek zaistnieje. Rodzice często zastanawiają się też, ile razy można dać darowiznę dziecku oraz czy darowiznę dla dziecka można odliczyć od podatku? Darowiznę, co do zasady, można przekazać dowolną ilość razy, jednak trzeba pamiętać o konieczności jej zgłoszenia, jeśli przekracza ona ustawową kwotę. Podatnicy mają prawo odliczać niektóre przekazane darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym. Należy mieć na uwadze, że obowiązuje tutaj ustawowy katalog zamknięty, w którym nie znajdują się datki dla dzieci. Podatnicy mogą więc odliczyć darowiznę na cele kultu religijnego, krwiodawstwa czy na rzecz organizacji pożytku publicznego, lecz nie mają możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o darowiznę przekazaną swoim dzieciom. Zasada ta działa jednak też w drugą stronę – dzieci nie zapłacą podatku od wzbogacenia.

Ile kosztuje umowa darowizny pieniężnej u notariusza?

Niektórzy decydują się sporządzić umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Należy jednak mieć świadomość, że o ile przepisanie mieszkania na dzieci rzeczywiście pociąga za sobą taką konieczność, o tyle w przypadku darowizny wystarczy zwykła umowa czy po prostu, potwierdzenie przelewu. Kiedy przelew nie jest darowizną? Wyłącznie w przypadku, gdy jego opis nie pozwala na swobodną identyfikację kwoty jako darowizny. Co do zasady, powinien on zawierać słowa “darowizna” czy “dla dziecka”. Można też określić cel, na jaki mają zostać przekazane pieniądze. Prawo nie obliguje do tego, aby sporządzać umowę darowizny w obecności notariusza, jednak niektórzy, chcąc mieć pewność, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, decydują się odwiedzić prawnika. Ile kosztuje umowa darowizny pieniężnej u notariusza? Za każdą rozpoczętą stronę umowy notariusz pobiera opłatę w wysokości 6 zł. Koszt sporządzenia umowy w przypadku darowizny zwykle nie przekracza 60 zł, zatem nie jest wysoki. Należy do niego doliczyć podatek VAT według stawki 23%. Klient kancelarii notarialnej uiszcza płatność w kwocie brutto.